მოხატულობების და ქვების დაზიანებები ლახავს ძეგლის უნივერსალურ ღირებულებას - UNESCO გელათზე
კულტურა