საფრანგეთმა საქართველო „წითელი ზონის“ ქვეყნების სიაში შეიყვანა
პოლიტიკა