ევროკავშირის სიკეთეები - 2 მილიონი ევრო ქედას
ამბები მთიდან