31 763 ლარის საბაჟო ღირებულების საქონლის დამალვის ფაქტი
კრიმინალი