გამოვლენილია სხვადასხვა სახის 65 დარღვევა - ISFED-მა 2021 წლის წინასაარჩევნო მონიტორინგის II შუალედური ანგარიში წარადგინა
პოლიტიკა