„სამართლიანი არჩევნების“ აჭარა-გურიის კოორდინატორი, მადონა ბერიძე რეგიონში გამოვლენილ დარღვევებზე
არჩევნები