როცა ცხოვრება უვადო პატიმრობას ჰგავს - სპეციალური საჭიროების მქონე პირების გაუსაძლისი ყოფა მთიანეთში
საზოგადოება