პირს, რომელსაც მართვის მოწმობის გამოცდის ჩაბარება რეალურ მოძრაობაში მოუწევს, კონკრეტული ქუჩებისა და მარშრუტის შესახებ წინასწარ არ ეცოდინება
ახალი ამბები