მოუწევს თუ არა დამსაქმელებს თანამშრომელთა ტესტირება საკუთარი ხარჯებით?
პოლიტიკა