მთავრობის განცხადება სასპორტო სკოლასთან დაკავშირებით
სპორტი