სულხან მესხიძე
ჟურნალისტი

"TV25"- ში მუშაობს 2013 წლიდან 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 579 34 24 24