საზოგადოება
პოლიტიკა
ბათუმში ძაღლი 4 დღეა სავარაუდოდ პატრონს ელოდება

ამის შესახებ სოციალურ ქსელში სალომე ზაქარიაძემ დაწერა

სამართალი

turi

s
s
s