ქობულეთის სანდასუფთავების სამსახურმა ავტოპარკი განაახლა
საზოგადოება