შაბათი 24, აგვისტო 2019

,,რივიერას“ პროექტის მორიგი საჯარო განხილვა ჩაინიშნა

13, აგვისტო 2019 18:57:00


,,რივიერას“ პროექტის ირგვლის მორიგი საჯარო განხილვა გაიმართება. შეხვედრა ბათუმის მერიაში, 15 აგვისტოს, 10:00 საათზეა ჩანიშნული. 

,,საკითხზე დადგენილების პროექტის მოსამზადებლად ადმინისტრაციული წარმოება ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 16 ივლისს მიღებული განკარგულებით დაიწყო, რომლითაც ქალაქ ბათუმის მერიას დაევალა უზრუნველყოს დადგენილების პროექტის მომზადება და ბათუმის საკრებულოსთვის დასამტკიცებლად წარდგენა. ადმინისტრაციული წარმოება დაწყებულია შპს „ბათუმი-რივიერას“ მოთხოვნის საფუძველზე,“- წერია უწყების მიერ გამოქვეყნებულ ოფიცილაურ წერილში.  

საჯარო განხილვის მიზანია დაინტერესებული პირების მხრიდან საკუთარი მოსაზრებების წარდგენა განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების თაობაზე. მასში მონაწილეობა და მოსაზრებებისა და შენიშვნების დაფიქსირება ყველა მსურველს ექნება. 

 

ავტორი(ები)

147

დღის ამბები