სტუდენტთა დახმარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსის შედეგები ცნობილია
განათლება