ქართულ-ამერიკულ საერთაშორისო სკოლაში უფასოდ ასწავლიან
საზოგადოება