რამდენად კარგი წვდომა აქვს საწარმოებს ინტერნტთან?
საზოგადოება