მოსახლეობის 64% მთავრობის მუშაობას უარყოფითად აფასებს- NDI
პოლიტიკა