კორონავირუსის პირველი მსხვერპლი საქართველოში
საზოგადოება