საქართველოში მოქმედი ჰესების უმრავლესობა მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს
ეკონომიკა