20-21 ივნისის მოვლენების გამო გიორგი ყაყიჩაშვილს უფლებამოსილება შეუჩერეს
სამართალი