გერმანული ტელევიზიის ცნობით, აფხაზეთი საქართველოს სტალინმა მიუერთა
პოლიტიკა