შაბათი 24, აგვისტო 2019

ვინ გამოეთიშება ეროვნულ გამოცდებს?

02, აგვისტო 2019 14:41:00

ტესტების განსხვავებული ვარიანტებიდან გამომდინარე, მათ ეხებათ გათანაბრება, ქულათა გათანაბრების შემდეგ კი ყველა ქულის ერთ სტანდარტულ სკალაზე გადასატანად, ხდება ქულების სკალირება და ყოველ აბიტურიენტს ენიჭება თავისი სკალირებული ქულა. იმისთვის, რომ ტესტის ვარიანტების სირთულემ აბიტურიენტები არათანაბარ მდგომარეობაში არ ჩააყენოს.


სკალირება ეხება მხოლოდ მათ, ვინც გათანაბრების შედეგად გამსვლელი ქულა მოიპოვა!


მაგალითად:

ქულათა გათანაბრების შედეგად ზოგადი უნარების გამოცდაში ზღვარი გადალახულად ითვლება, თუ აბიტურიენტმა მიიღო:

  • I ვარიანტი - 22 ქულა და მეტი
  • II ვარიანტი - 24 ქულა და მეტი
  • III ვარიანტი - 22 ქულა და მეტი
  • IV ვარიანტი - 24 ქულა და მეტი

შესაბამისად, თუ აბიტურიენტმა აღნიშნულ ქულებზე ნაკლები მიიღო, ის საგამოცდო პროცესს გამოეთიშა და შესაბამისად მისი ქულა გათანაბრების პროცესში მონაწილეობას ვერ მიიღებს.


რაც შეეხება ისეთ გამოცდებს, რომლებსაც არჩევითბოლოიანი პასუხები არ აქვს და გამსწორებლის ჩარევაა საჭირო, სტატისტიკური მონაცემები აპელაციის შედეგების გამოცხადების შემდეგ გახდება ცნობილი და სწორედ მაშინ გაირკვევა ამა თუ იმ ვარიანტის სირთულე, შესაბამისად დადგინდება დაიწევს თუ არა ბარიერი.


სკალირებული ქულები საბოლოო შედეგებთან ერთად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება.

 

ინფორმაციის წყარო: http://intermedia.ge

ავტორი(ები)

280

დღის ამბები