ოთხშაბათი 18, სექტემბერი 2019

საქართველოდან ოქროს ექსპორტი მცირდება

21, აგვისტო 2019 11:44:00

2019 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 7 065.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა.

აქედან ექსპორტი 2 102.2 მლნ დოლარი, ხოლო იმპორტი 4 963.1 მლნ დოლარი იყო.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 10 უმსხვილეს საექსპორტო სასაქონლო ჯგუფს შორის მოხვდა ოქრო დაუმუშავებელი, ნახევრადდამუშავებული ან ფხვნილის სახით.

კერძოდ, საქსტატის ცნობით, ამ ჯგუფის ექსპორტმა გასულ თვეებში 39 280.9 ათასი დოლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს მაჩვენებელი 45 489.8 ათასი დოლარი იყო.

ავტორი(ები)

114