სტუდენტთა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, კურსდამთავრებულთა რაოდენობა კი იკლებს
განათლება