შეწყალებულთა შორის კიდევ ერთი მკვლელობისთვის მსჯავრდებულია
პოლიტიკა