მოქალაქე სისხლის სამართლის კოდექსში განხორციელებულ ცვლილებას ასაჩივრებდა
სამართალი