ქალაქში მრავალბინიანი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია გრძელდება
საზოგადოება