მოსწავლესთან გარყვნილი ქმედებისთვის მასწავლებელი დააკავეს
სამართალი