აჭარის უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა
პოლიტიკა