სემინარი  სასაკლაოების, ცოცხალი ცხოველების მომწოდებლებისთვის
საზოგადოება