დეკემბერში საარსებო მინიმუმის ოდენობა შემცირდა და 194.8 ლარი შეადგინა
ეკონომიკა