კიდევ ერთი ოჯახი სოციალურად დაუცველის სტატუსი გარეშე დარჩა
საზოგადოება