მარცვლეული კულტურების თესლის ბაზარზე განთავსების პირობებს კანონი დაარეგულირებს
ეკონომიკა