საქართველოში 1 038 730 სატრანსპორტო საშუალებაა რეგისტრირებული
ეკონომიკა