საგრანტო კონკურსი  აჭარის  ტერიტორიაზე ჩასატარებელი ფესტივალების ხელშესაწყობად
განათლება