შინაგან საქმეთა მინისტრი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნად დაინიშნა
პოლიტიკა