მეტამფეტამინის შეძენისთვის პირს უნდა აპატიმრებდნენ
სამართალი