აჭარის მაუწყებლის თანამშრომელზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენენ
საზოგადოება