სასწავლო პროცესი შესაძლოა, არც აპრილის ბოლოს განახლდეს
განათლება