ბათუმში, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება გრძელდება
ეკონომიკა