სოფლისა და ოჯახის ექიმების გადამზადება აუცილებელია - პრემიერი
პოლიტიკა