პატიმრებს სატელეფონო კომუნიკაცია არ შეეზღუდებათ
საზოგადოება