როგორ ვლინდება კორონავირუსის მსუბუქი ფორმა
საზოგადოება