პრეზიდენტმა 9 მსჯავრდებული ქალი შეიწყალა
საზოგადოება