მარიკა გვიანიძე: ტბებზე წყლის ხარისხი და ბიოლოგიური შემადგენლობა გაუმჯობესებულია 
ინფრასტრუქტურა