ჯგუფებზე სოციალური დახმარების გადაცემის მეორე ეტაპი დაიწყო
საზოგადოება