ზღვაში გამსვლელი არხების გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობს
საზოგადოება