კვირა 24, მარტი 2019

TV 25 „დოიჩე ველე აკადემიის“ მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულია

13, მარტი 2018 14:05:00

“მედიის მდგრადობის მხარდაჭერა საქართველოში“ - TV 25  "დოიჩე ველე აკადემიის" მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულია.   მაუწყებელში დასაქმებულებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები მარკეტინგსა და მენეჯმენტში. წელიწადში ორჯერ კი  აუდიტორიის რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევა მოხდება, შედეგად ტვ 25-ს კონსულტაციები გაეწევა. საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მცირე ტექნიკურ აღჭურვილობის შეძენა, რათა ხელი შეეწყოს მაუწყებლის მიერ კვლევის შედეგად გამოვლენილი შედეგების პროგრამირებაში ასახვას.

ავტორი(ები)

368