ქედის მერია ახალი პროგრამის განხორციელებას იწყებს
საზოგადოება